• kontakt@s7-koszwaly-ndg.pl

Rów melioracyjny to rów lub kanał, który umożliwia przepływ wody do pobliskiego zbiornika wodnego. Zazwyczaj jest on wykopany w celu odprowadzenia wody deszczowej i topniejącego śniegu z obszarów, które nie są utwardzone i gdzie jest dużo wzrostu roślinności. Rowy odwadniające budowane są na obszarach wiejskich i w gospodarstwach rolnych, a także na obszarach miejskich z dużą ilością powierzchni nieprzepuszczalnych, takich jak parkingi, ulice i dachy. Są one również powszechne w obszarach leśnych, ponieważ pozwalają wodzie deszczowej szybko spłynąć i zapobiec powodzi.

Najczęstszym rodzajem rowu odwadniającego jest otwarty kanał, którego boki wykonane są z materiału ziemnego lub betonowego. Ten typ rowu zapewnia niewielki opór dla przepływu wody, co oznacza, że może łatwo zalać, jeśli pada silny deszcz. Zamknięte kanały są mniej podatne na zalanie, ale są trudniejsze do naprawy po ulewnych deszczach, ponieważ nie można ich otworzyć w celu naprawy.

Innym rodzajem rowu odwadniającego jest nasyp, który wykorzystuje wypełnione ziemią nasypy lub pale, aby zapobiec przepływowi wody. Ten typ struktury pozwala wodzie przepływać przez nasyp, ale zatrzymuje ją przed wypływaniem z powrotem.

Inne rodzaje rowów odwadniających obejmują przepusty, rowy, rury i kraty. Przepusty pozwalają dużym pojazdom przejeżdżać pod drogami lub torami kolejowymi, natomiast rowy odwracają wodę od budynków i innych konstrukcji.


Ostatnie posty