• kontakt@s7-koszwaly-ndg.pl

Podbudowa bitumiczna to warstwa asfaltu układana na podkładzie w celu zapewnienia amortyzacji nawierzchni i ochrony przed wilgocią. Zazwyczaj składa się ona z cementu portlandzkiego, piasku i żwiru, ale może zawierać również inne dodatki, takie jak popiół lotny lub żużel.

Jak układa się warstwę bitumiczną?

Powierzchnia podbudowy jest wygładzana za pomocą walca wibracyjnego. Następnie pokrywa się ją cienką warstwą gorącego asfaltu poprzez ręczne układanie lub rozkładanie ciężkim sprzętem (zagęszczarka). Grubość warstwy zależy od rodzaju stosowanej podbudowy: grubsze warstwy są wymagane w chłodniejszym klimacie lub gdy wymagana jest większa nośność.

Przygotowanie podbudowy rozpoczyna się na długo przed rozpoczęciem budowy, poprzez odpowiednie przygotowanie terenu, jego wyrównanie i odwodnienie. Warstwa podbudowy powinna być sucha i wolna od wszelkich zanieczyszczeń, takich jak nasiona chwastów i korzenie. Jeśli to możliwe, należy unikać układania podbudowy na obszarach, na których w przyszłości może gromadzić się woda, takich jak pobocza dróg. Podbudowa musi być zagęszczona, aby miała odpowiednią gęstość, która pozwoli utrzymać ciężar nawierzchni podczas budowy. Ponadto musi być dobrze zakotwiczona, aby po zakończeniu budowy nie osiadła i nie spowodowała drobnych pęknięć w nawierzchni.

Po nałożeniu pierwszej warstwy gorącego asfaltu w regularnych odstępach czasu nakłada się kolejne warstwy, aż do zakończenia prac.


Ostatnie posty