• kontakt@s7-koszwaly-ndg.pl
Zakres prac

Na całej długości jezdni występuje infrastruktura podziemna, w tym wodociągi, kanalizacja, energia elektryczna, telekomunikacja, gazociągi. Instalacje te znajdują się w pobliżu inwestycji oraz istniejącej trasy S7 w miejscach, gdzie zbliża się ona do zabudowań i jest praktyczna.

Zakres prac na drodze S7:

 • Budowa drogi dwujezdniowej od km 17+482,61 do km 37+979,25
 • Przebudowa dróg na trasie budowy
 • Dostosowanie trasy do nowych warunków ruchu
 • Zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy drogi
 • Odnowę nawierzchni drogi S7 na przylegających odcinkach
 • Remont mostu na Wiśle
 • Dostosowanie przylegających odcinków trasy
 • Wzmocnienie terenów trasy
 • Budowa bezkolizyjnych dróg dla pieszych i rowerzystów
 • Przebudowa punktów sieci melioracyjnej
 • Budowa ogrodzenia na całej długości trasy